søndag 19. august 2007

Innholdsliste slekter etc

Nærmere opplysninger om denne sida finnes på Riksarkivets Web-debatt


Danske og andre våpen uten direkte tilknytning til Norge finnes HER

Håndskriftkatalog for Heraldikk finner du HER

NB! Beskrivelser av våpen/segl UTEN foto/tegning, finner du HER

Wangensteen.net - heraldikk

Lisbet Bryskes våpenbok fra 1651 HER

Norske adelsslekter, se her

Bumerker i Norge (kilde: Cappelen)

Heraldikkens særegne terminologi (kilde: Cappelen)

Adelsbrev - se Wikipedia

Agnus dei (Guds lam)

Dobbeltørn - se Wikipedia

Dødningehode m korslagte bein

Flakt ørn - se Wikipedia

Greve - se Wikipedia

Griff - se Wikipedia

Guds lam - se Wikipedia

Hjerteskjold - se Wikipedia

Leopard - se Wikipedia

Lilje - se Wikipedia

Lindorm (i et byvåpen)

Løve

Offentlige våpen

Overflødighetshorn

Skive ("kule")

Slektsnavn - se Wikipedia

Slektsvåpen

Sparre - se Wikipedia

Talende våpen

Våpen (heraldikk)

Våpenrulle - se Wikipedia

Fargekart (kilde Pouck)

Stamtavle for Christopher Orning og ektefelle

Munthe Gerhard: Heraldisk-historiske Optegnelser eller tillæg og Rettelser til det av ”Det danske genealogiske – heraldiske selskap” fra 1782 til 1813 utgivne Adels-Lexicon, Samlinger til det norske folks språk og historie, Kristiania, 1835ff. Over 300 segl, se her!

H.J. Huitfeldt-Kaas: Norske Sigiller fra Middelalderen inntil 1400. Ca 1400 segl, se her!

A
Aall, Hans (kilde: Cappelen)
Aall
Abildgaard (kilde: Cappelen)
Adelaer [Adeler] (kilde: Klevenfeldt)
Adeler, Cort Sivertsen 1
Adeler, Cort Sivertsen 2
Adeler, Cort Sivertsen 3
Adeler [Adelaer] - kilde: Cappelen

Adler/Adeler (Rigsarkivet København)
Adelsteen (kilde: Klevenfeldt)
Adelsten (kilde: Nicolas Bergs våpenbok)

Adelsten (Krog Steffens/Bergh)

Adelsteen (anetavle Staur)

Adelstein (anetavle Teiste/Rytter)

Ahlefeld (RA Kbh)
Ahlefeldt (kilde: Klevenfeldt)
Ahlefeldt "Anfelt" (kilde: Klevenfeldt)
Ahlefeldt-Laurvig, grev Christian (tremodell)
Ahlefeldt (etter Bryske)
Ahlefeldt - greve av (kilde: Klevenfeldt)
Ahnen [von Ahnen] - kilde: Cappelen
Ahrenfeld [Arenfeldt] (kilde: Klevenfeldt)

Alv Torgardson (prost Bergen/Stavanger)

Arenskiold /Rigsarkivet København)

Arentz, Peter Henrikssøn (Kvinnherad krk)
Arnfeldt (kilde: Cappelen)
Akeleye (kilde Cappelen)
Alv - prost i Bergen (kilde: Klevenfeldt)
Anders Nilsen "til Krogen" (kilde: Langebek)

Anders Nilssen 1465 (Klevenfeldt)
Anders Simonsøn

Angel, Morten Henrik (SAS)
Anker (kilde: Cappelen)

Anker i Halden (gravmonument)

Anna Katrina Nilsdatter (Stavanger D.krk)
Aubert (kilde: Cappelen)

Audun Hugleiksson (Wikipedia)

Audun Hugleiksson - ryttersegl (kilde: Cappelen)

Augustinus Olvisøn (SAS)

Austråttborgen heraldikk (Wiki)


B
Baden (gravplate Hedrum krk)
Baden (prekestol Hedrum krk)
Baden (skei på Melau)
Baden - gravplate med aner

Baden 3 stk (Hedrum kirke)

Baden (Tanum kirke)
Baden (kilde: Bryske)

Bader (anetavle Rodtsten)
Bagge (kilde: Cappelen)
Bagge (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Bagge (anetavle Staur)

Bang (Rigsarkivet København)
Barnholdt (kilde: Hans Cappelen)

Bartum, Søren (kilde NRA, Stavanger)

Basse (anetavle Staur)

Beck (RA København)
Behr (kilde: Cappelen)

Below, Henrik (Stavanger D.krk)

Bendeke ["enhjørning"]

Benderup (anetavle Måneskjold)
Benkestock (kilde: Lisbet Bryskes våpenbok)

Benkestock (anetavle Staur)

Benchestochk (anetavle Teiste/Rytter)
Benkestokk (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Benkestokk (Krog Steffens/Berg)
Benkestokk (kilde: Seeblad)
Benkestok Ringen
Benkestok (slekt+våpenbeskrivelse)

Benkestokk, Kristine - anetavle 1 (RA Kbh)

Benkestokk, Kristine - anetavle 2 (Meløy)
Bennich (kilde: Cappelen)

Bentzon (Rigsarkivet København)
Berg(h), biskop i Oslo (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Bergh, Christian (1800-talls tegning)
Bergh, Nicolas og hans våpenbok

Bergh, Nicolas (1800-talls tegning)
Berg (kilde Cappelen)

von Bergen (anetavle Staur)

Berven, Ole Knudsen (SAS)

Bild (RA Kbh)
Bildt (vindu på Torsnes)

Bildt (anetavle Maaneskjold)
Bille (kilde: Cappelen)

Bille (RA Kbh)

Bille (anetavle Rodtsten)

Bing (Austråt)

Bjørn (anetavle Måneskjold)

Bjarkøyætten (Wikipedia)
Bjelke (kilde: Cappelen)
Bjelke, Ove (Austråt)

Bjelke, Viveke Ovesdtr (Berg krk)

Blixenkrone, Hans (Rigsarkivet København)

Blome, Margrete (kilde: Klevenfeldt)

Blaae (RA København)

Bonde, Peder (Klevenfeldt RA Kbh)

Bonde (Rigsarkivet København)

Bonde (RA Kbh)

Bonde (anetavle Måneskjold)
Bonde ? (gravplate i Hedrum kirke)
Botner nye (kilde: Cappelen)

Brahe (Rigsarkivet København)

Brahe (RA Kbh)

Brahe (anetavle Måneskjold)
Bratt (kilde: Cappelen)
(Bratt), Jens Olsen (kilde: Klevenfeldt)

Bratt, Torbjørn Olavson
Bratt af Höglunda
Breide (prekestol Hedrum krk)
Breide (skei på Melau i Hedrum)

Breide (Tanum kirke)

Breiger (Rigsarkivet København)

Bretteville (kilde: Cappelen)

Broch (RA Kbh)

Brockenhus (Austråt)

Brockenhuus (Rigsarkivet København)
Brochtorf [Brockdorff] (kilde: Klevenfeldt)

Brun (kilde: Cappelen)

Brun (kilde: Cappelen)

Brun, Christian Jenssen, 1698 (NRA, Localia, Stavanger)

Brun, Jens (kilde: Seeblad)
Brun, Karen (kilde: Klevenfeldt)

Brun (Rigsarkivet København)
Bryniolff Bryniolfsson (Kilde: Klevenfeldt)
Brüggemann / Brügman (kilde: Cappelen)
Brømbsen (kilde: Cappelen)
Budde (kilde: Cappelen)
Budde (fra Øsel), Godslef (kilde: Klevenfeldt)

Bugge (Rigsarkivet København)
Bugge (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)
Bülow (kilde: Cappelen)

Bunden (anetavle Staur)

Busch, Otto (SAS)
Butze, Nicolai (kilde: Pouck)

Byvåpen diverse (Tollbugt 20, Oslo)

Bølle (RA Kbh)
Båd (fra Halland), Arild (kilde: Klevenfeldt)


C

Calmeyer (kilde: Cappelen)

Cappelen [Giemsø Kloster Brug] (kilde: Cappelen)
Cappelen, Diderich von
Cappelen, Didrich von (kilde: Cappelen)
Cappelen, Gabriel von (signet)
Charisius (kilde: Cappelen)
Chevsses (kilde: Klevenfeldt)

Christen Davidsøn, Stavanger (Utstein kloster)

Claus Albretssen til Damsgaard (Klevenfeldt)
Colbjørnsen (kilde: Hans Cappelen)
Coucheron (kilde: Cappelen)

Coucheron, Anton Jacob (Hopperstad kirke)
Cromerty, Henrich Thomasen (kilde: RA)

de Créqui (kilde: C.Berg Høgenhoff)


D

Dalhoff, Falch Lauritzen (Valestrand gml krk)

Dalhoff, Falch Lauritzen (Valestrand gml kirke)
Danneskiold-Laurvig greve Ferdinand Anton (Larvik)
Danneskjold.Laurvig, greve Christian Conrad (tremodell)
Danneskjold-Laurvig - samme som over (ferdig ovnsplate)

Darre (RA København)
Darre (kilde: Cappelen)
Darre, Jon (kilde: Langebek)

Darre (anetavle Maaneskjold)

Degn, Tord (kilde: Axel Urne)
Ditten [von Ditten] (kilde: Cappelen)

von Ditten, Bernt (kilde: Klevenfeldt)

DN I nr 69 1280 (Klevenfeldt)
Drefvel, Giord Carlsen (kilde: Klevenfeldt)

Dresselberg (RA København)

Dresselberg (RA Kbh)

Due (?) (Hopperstad kirke)

Durham (RA Kbh)
Düring (kilde: Cappelen)

Dyre, Iver (anetavle RA - København)

Dyre (RA København)

Då (Daa), Jørgen (kilde: Klevenfeldt)

Då (anetavle Teiste/Rytter)

E
Eeg (kilde: Cappelen)

Ehrencron (Rigsarkivet København)

Ehrenfeld (Rigsarkivet København)

Eirik Eiriksson 1462 (RA-Kjeldeskr)

Erik Eriksen (Klevenfeldt)

Eirik Magnusson 1298 (Klevenfeldt)

Eirik Torgilsson 1446-67 (RA-Kjeldeskr)
Eisen / Essen (kilde: Cappelen)

Else Hartvigsdatter 1497 (Klevenfeldt)
Emmiksen (gravplate Hedrum krk)
Emmiksen (tegn. gravplate Hedrum krk)

Emmiksen (Tanum kirke)

Emmiksen 2 (Tanum kirke)
Erik Amundsen (kilde: Klevenfeldt)
Erik Amundsen 1486 (kilde: Klevenfeldt)
Erik Torgillson - lagmann (kilde: Klevenfeldt)

Evindzøn (anetavle Staur)


F
Falsen (kilde: Cappelen)

Falster (RA Kbh)
Falster, Asverus (kilde: Klevenfeldt)

Farinelli (Rigsarkivet København)

Fimbus (Rigsarkivet København)
Find Hanssen "aff de Krukers slecht" (kilde: Klevenfeldt)

Flemming (Austråt)

Flemming (anetavle Staur)
Flood, Christopher Jørgensen (kilde: Cappelen)
Flood, Peder Pedersen
Flotow (kilde: Cappelen)

Fogh (Rigsarkivet København)

Freberg (anetavle Staur)

Fridag (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Fridag (Krog Steffens/Bergh)

Friedenreich /Rigsarkivet København)

Frieland (anetavle Teiste/Rytter)

Frimann, Henning (SAS)
Friis (gravplate Hedrum Iver Baden til Fritsø)
Friis (gravplate Hedrum Ulvilde til Meløe)

Friis 3 stk (Hedrum kirke)
Friis (tegn. 1500-tall Fresje)
Friis (tegn. m farger gravplate Hedrum)

Friis (Tanum kirke)
Friis (kilde: Bryske)
Friis "ekorn" (kilde: Cappelen)
Friis "eikenøtter" (kilde: Cappelen)
Friis (ekorn - tremodell ovensplate - greve)

Friis (ekorn - RA København)
Friis (av Landvik, Norge), Karen (kilde: Klevenfeldt)

Friis "fra Haraldskjær" (Austråt)

Friis, Andreas Jespersen - anetavle (RA København)

Friis Hesselager (Wangensteen.net)

von Fyhren, Børge Petersen (Stavanger byark)

G
Galle - Galde (gravplate Hedrum krk Iver Baden)
Galle - Galde (tegn. 1500-tall Fresje)
Galle - Galde (tegn. gravsten Næstved)
Galle - Galde (tegn. i farger gravsten Hedrum krk)

Galle - Galde 3 stk (Hedrum kirke)

Galle -Galde (Tanum kirke)
Galskjøt (kilde: Cappelen)

Galskyt (RA København)

Galskytt (anetavle Staur)

Galtung DAA
Galtung (vindu på Torsnes)
Galtung [Galting] (kilde: Cappelen)

Galtung, Laurits (kilde: Klevenfeldt)

Galtung, Lauritz (admiral - maleri med våpen)

Galtung (anetavle Staur)

Galtung, Magdalene Lauritsdatter (sølvkrus Bg mus)

Gast (anetavle Staur)
Gaute Eriksen [en galte] (kilde: Klevenfeldt)

Gaute Erikssøn [en hummer] (Stavanger Byarkiv)
Ged (fra Skåne), Jon (Klevenfeldt)
Giedde, Regitze Ovesdatter

Giedde, Ove (lysestake Tjølling krk)

Giedde, Ove (altertavle Tjølling krk)
Giedde (kilde: Bryske)
Gjedde (kilde: Cappelen)

Gjedde (Austråt)
Gjesling (kilde: Cappelen)

Giøe, Marcus - anetavle (RA København)

Glob (RA København)

Glob (eller Due)

Godov (anetavle Rodtsten)

Godzen, Severin Pedersen (Stavanger D.krk)

Godsen, Severin Pedersen (SAS)

Godtzen, Agnete Sørensdtr (Stav D.krk)

Godske (RA Kbh)
Gotskalk Samsonsson (kilde: Klevenfeldt)

Griis (Austråt)
Graa (gravsten Hedrum krk Iver Baden)
Graa (gravsten Hedrum Ulvilde til Meløe)

Graa (?) 3 stk (Hedrum kirke)
Graa (tegn. i farger e Bryske)
Graa, Olai (kilde: Pouck)

Graa (anetavle Staur)

Grabow, Barbara (gift Galtung - maleri)

Grabow, Ernst von (Stiklestad krk)

Gran (anetavle Staur)

Green (RA København)

Green (anetavle Måneskjold)
Grieg (kilde: Cappelen)

Griis (RA Kbh)
Grot/Grott (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)
Grubbe (kilde: Cappelen)

Grüner (Rigsarkivet København)
Grüner (kilde: Cappelen)

Grøn (RA København)

Grøn (RA Kbh)
Gude (kilde: Cappelen)
Gunnar i Halsnøy [abbed] (kilde: Klevenfeldt)
Guttorm Nielsen (kilde: Klevenfeldt)

Gyldenhorn (Austråt)
Gyldenløv [Gyldenløve] (kilde: Klevenfeldt)

Gyldenstierne (på et portrett av Ellen Marsvin)

Gyldenstierne (RA Kbh)

Gyldenstierne (RA Kbh)

Gyldenstjerne (anetavle Rodtsten)

Gyldenløve, Inger Nilsdatter (kilde: Klevenfeldt)

Gyldenløve (norsk - Austråt)

Gyldenløve (norsk - RA København)

Gyldenpalm (kilde: Cappelen)
Gyntherberg (kilde: Cappelen)

Gyntersberg, Aksel - anetavle (Meløy)

Gyntersberg, Aksel - anetavle nr 2 (RA Kbh)

Gøye, Birgitte - anetavle (RA Kbh)

Gaas, Laurits (kilde: Klevenfeldt)

Gaas (anetavle Staur)


H
von Hadeln (kilde: Cappelen)

Hagfin Tygesen 1365 (Klevenfeldt)

Hakekors (kilde: Cappelen)
Hals (kilde: Cappelen)
Handingmann (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Hans Eriksen på Båhus (DRA)
Hardingman (kilde: Cappelen)

Harbo, Niels (kilde: Klevenfeldt)

Harboe (kilde: Bryske)
Harboe (kilde: Cappelen)
Hartgenger (kilde: Cappelen)

Hartgenger (anetavle Staur)

Hassel (RA København)

Hassel (anetavle Maaneskiold)
Hauch (kilde: Cappelen)

Hausman (Stege krk)
von Haxthausen (kilde: Cappelen)
Hedemann (kilde: Cappelen)

Hedrum kirke (Wikipedia)

Helt (Rigsarkivet København)

Heltzen (Hellesen), Michael (Bergv mus. Kongsberg)

Heltzen /Hellesen), Michael (Kongsberg krk)

Helwerskow (Rigsarkivet København)

Hiermann, Johannes (Stavanger D.krk)

Hirschholm (signet)

Hiorthøy, Hugo - prest (kilde: Cappelen)
Hjort (kilde: Cappelen)
von Hoff (kilde: Cappelen)
Holberg, Christian Nielsen 1
Holberg, Christian Nielsen 2

Holberg, Ludvig (kilde: Frimerke/FDC)
Holck (gravplate Hedrum krk)

Holck (Tanum kirke)
Holck (på Tønsberhus - tegning)
Holk "murstein" (kilde: Cappelen)

Holk, Eiler (kilde: Klevenfeldt)

Holk, Flemming (kilde: Klevenfeldt)
Holmboe - se Wikipedia
von Holsten (kilde: Cappelen)

von Holstein, Moritz Georg (Hopperstad krk)

Horten kommunevåpen (Wikipedia)

Hoskuld Hoskuldson, biskop Stavanger

Hogenskild = Hvitfeldt (anetavle Måneskjold)
Huitfeld (kilde: Cappelen)

Huitfeld (RA København)
Huitfeldt (gravkammer Hurum)

Humble, Markus (Stavanger Domkirke)

Hummer, Lauffrens (Stavanger Byarkiv)

Hvitfeldt, Henrik (kilde: Klevenfeldt)

Høg (RA Kbh)

Høgh (RA Kbh)

Høgh (anetavle Måneskjold)

Høgh (anetavle Rodtsten)

Hørby, Laurits Bertelsen (kilde: Klevenfeldt)
Hørby, Laurids Prossen (kilde: Klevenfeldt)

Håkon Ivarson I - biskop i Stavanger

Håkon Ivarson II - biskop i Stavanger

Håkon Jonsen (Klevenfeldt)

Håkon Magnusson - hertug (RA)

Håkon Hermansen 1447 (Klevenfeldt)

Haar (anetavle Måneskjold)

Haar (anetavle Staur)

Hård (Haard) (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Hård (Krog Steffens/Bergh)

Hård, Maren (kilde: Klevenfeldt)


I
Istrand (Rigsarkivet København)

Ivar Arnesen (kilde: Klevenfeldt)

Ivar Vikingsson 1438 (RA-Kjeldeskr)

Ivar Vikingsson II (RA-Kjeldeskr)
Iull / Juel (kilde: Bryske)

J

Jakop Willesen 1406 (Klevenfeldt)

Jernskegh (anetavle Maaneskjold)

Jernskjegg, Edel (kilde: Klevenfeldt)

Jernskjegg (RA København)

Jens Nielsen (Klevenfeldt)

Jens Andersøn /?Jernskjegg/Baden? (Rigsarkivet København)

Jesperson (Rigsarkivet København)

Jes Henriksen 1551 (Klevenfeldt)

Johan Magnussen 1363 (Klevenfeldt)

Johannes Benedictsen 1385 (Klevenfeldt)

Jon Simensen 1568 (RA-Kjeldeskr)

Juel (gravplate Hedrum krk Ulvilde til Meløe)
Juel - Iuel , Niels (statue København)
Juel, Maren Jensdatter (Austråt)

Juel (RA, København)
Juell (vindu på Torsnes)

Jul (anetavle Rodtsten)

Juul, Susanne (kilde: Klevenfeldt)

Jylling (anetavle Måneskjold)

Jylling (anetavle Staur)


K
Kalips (tegn. etter Bryske)
Kalips (tegn. etter NST I)
von Kaltenborn (kilde: Cappelen)
Kamp (kilde: Nic Bergs våpenbok)

Kamp (Krog steffens/Bergh)
Kamp (kilde: Cappelen)
Kane (gravplate Hedrum krk Peder til Fritsø)

Kane 2 (Hedrum kirke)
Kane(r) (kilde: Bryske)

Kane, Ellen (kilde: Klevenfeldt)

Kielland, Jonas Schanche (Kvitrud)

Kielland, Gabriel Skanke (SAS)

Kienapel (Keinapel), Hans (tegn e. segl)

Kirsebom (kilde: Cappelen)

Kirsebom, Jacob Jochumssøn 1672 - NRA, Localia, Stavanger

Klow, Peder (SAS)

Knob (anetavle Måneskjold)

Knob (anetavle Rodtsten)

Knut Haakonsson Jarl

Kock (RA København)

Koefoed (Rigsarkivet København)

Koll (kilde: Klevenfeldt)

Cold / Koll (Nic Bergs våpenbok)

Koll [Cold] (Krog Steffens/Bergh)

Kold (anetavle Staur)

Kommunevåpen (Wikipedia)

Kongevåpen, Det norske (Wikipedia)

Kongsberg Sølvverk (Nybrua i Kb)

Kortkomb, Christina (Valestrand gml kirke)

von Koss (wangensteen.net)

Kotte (Rigsarkivet København)

Krabbe (Austråt)

Krabbe (RA København)

Krabbe (RA Kbh)

Krabbe (RA Kbh)

Krag, Karen (kilde: Klevenfeldt)

Krefting (slekten)
Krefting, Heinrich
Kruckow "Crucow" (kilde: Nic Bergs våpenbok)

Kruckow (Krog Steffens/Bergh)
Kruckow, Hans "Krugge til Sørum" (kilde: Langebek)
Krokow, Johan (kilde: Seeblad)

Krumme (anetavle Måneskjold)

Kruker (Kruckow), Johan (kilde: Bryske)
Kruckow "Kruko", Anna (kilde: Klevenfeldt)
Kruckow "Kruuchouf", Jørgen (kilde: Klevenfeldt)

Kruker (Kruckow - dansk) (kilde: Bryske)

Krummedike, Erik (kilde: Klevenfeldt)

Kruse (RA Kbh)

Kusse, Thorstein (DN1 nr 1086)
Køning / Koning (Tromsø museum)
Køning / Koning (kilde: Bryske)

Kaas (Kaass) (kilde: Klevenfeldt)

Kaas, Anne (kilde: Klevenfeldt)


L
Lachmann, Helle Margrethe (Kongsberg krk)

Lange "tre roser" (kilde: Bryske)

Lange "en rose" (kilde: Bryske)

Lange (kilde: Klevenfeldt)

Lelius (Rigsarkivet København)

Lente (Rigsarkivet København)

Lente de Adelaer (Rigsarkivet København)

Leuch, Morten Elieson (Magistratgården)

(lilje), Hans Tidekesens slekt (kilde: Seeblad)

Lilienpalm (Rigsarkivet København)

Lillienschiold, Hans Schmidt (kilde: BT)

Lindenow, Otte (kilde: Klevenfeldt)
Lindenrott (Linderot) kilde: Klevenfeldt

Linderud, Dorothea Monsdatter (Magistratgården)

(Litle), Hans Pedersen (kilde: Klevenfeldt)

Lohendahl (Rigsarkivet København)

Lorange, Helene Christiane gift Kielland (Kvitrud)

Lorentzen-Styr (kilde: Løvenskiold/Brandsar)
Losna - Erland Philipsson (kilde: Klevenfeldt)
Losna - Eindride Erlandson (kilde: Langebek)
Losna - Eindride Erlandson (variant - kilde: Langbek)
(Losna), Sigrid Erlandsdatter (kilde: Klevenfeldt)

Lossius, Jonas 1364 (Klevenfeldt)

Lunge, Kirsten (gift Juul) (kilde: Klevenfeldt)

Lunge /Dyre (Austråt)

Luxdorph (Rigsarkivet København)

Lyche (RA Kbh)

Lye, Margret Va der (Utstein kloster)

Lykke (kilde: Klevenfeldt)

Lykke, Johanne (Stavanger D.krk)
Lysholm (kilde: Cappelen)

Lystrup (RA København)

Lützow, Frederik (kilde: Klevenfeldt)

Løve, den norske (krumkakejern)
Løve, den norske (dåpsfat i Undredal kirke)
Løve, den norske (tremodell til ovensplate)
Løve, den norske (malt i Stavern kirke)
Løvenskiold (Cappelen)
Løvenskiold, Deichmann, Rasch (Mælum kirke)
Løvenskiold, Severin Jacob (snusdåse)

Løvenskiold (Rigsarkivet København)

Løwold, Ole Andreas (SAS)


M

von der Maase (Rigsarkivet København)

Madsen, Anders (gravstein Tønsberg)

Magdalena Olufsdatter på Hatteberg (DRA)

Magnus Håkonson konge (Klevenfeldt)

Mangelsen (på Krigsskolen)

von Mansbach (tysk/norsk) (kilde; Cappelen)

Margrete Pedersdatter (kilde: Klevenfeldt)

Marine Ebbesdatter 1406 (Klevenfeldt)
Marsvin, Ellen (gift med Ludvig Munk)

Meier (Rigsarkivet København)
Molde segl 1742

Moltke (Stege krk)

Moltke, Henning (kilde: Klevenfeldt)

Moltke, Henning - detalj (kilde: Klevenfeldt)

Monrath (Rigsarkivet København)

Mormandt (RA Kbh)

Mormand (anetavle Måneskjold)
Mowat [Mouadtt] (kilde: Klevenfeldt)
Mowat (Rosendal slott)
Mowatt (vindu på Torsnes)

Mule (RA Københ)

Mule (RA København)

Mule, Hans i Odense (Rigsarkivet København)

Mund, Niels (kilde: Klevenfeldt)

Mund (RA Kbh)

Munch (anetavle Måneskjold)

Munk "tre roser" (kilde: Bryske)

Munk "bjelke" (kilde: Bryske)

Munk "vinranke" (kilde: Klevenfeldt)

Munk, Christen (kilde: Klevenfeldt)

Munk, Dorte (kilde: Klevenfeldt)

Munk, "frue..." (kilde: Klevenfeldt)

Munk, Iver (biskop) (kilde: Klevenfeldt)

Munk, Mogens (kilde: Klevenfeldt)

Munk, Oluf (kilde: Klevenfeldt)

Munk (anetavle Teiste/Rytter)
Munthe (kilde: Cappelen)

Mühle, Christen + Else Mikkelsdtr (Vågå krk)

Måneskjold ? (Tanum kirke)

Måneskjold (anetavle Måneskjold RA Kbh)

Maaneskiold (anetavle Staur)

N

Nagel (anetavle Staur)

Nansen, Sofie (kilde: Klevenfeldt)

Nettelhorst, Gjerlov (kilde: Klevenfeldt)

Nettelhorst, Gerlof (kilde: Berg krk)

Niels Ulfsen [lagmann i Bergen] (kilde: Klevenfeldt)
Nikolaus Tordsson (kilde: Klevenfeldt)

Nils Klausen 1530 (RA-Kjeldeskr)

Nils Pedersen – sokneprest i Setesdal og prost i Råbyggelaget

Nissen (RA Københ)


O
Ogmund Finnson og Katarina Knutsdatter (kilde: Klevenfeldt)
Olaf Engelbrektsson (kilde: Klevenfeldt)
Olav Eriksson i Halsnøy (abbed) (kilde: Klevenfeldt)
Olav Håkonson (kilde: Langebek)

Olav, biskop i Stavanger I (Langebek)

Olav, biskop i Stavanger II (Langebek)
Orm (kilde: Klevenfeldt)

Orm (RA-Kjeldeskr)

Orm, Anne (kilde: Klevenfeldt)
Orm Borgersson Kafle (kilde: Klevenfeldt)

Orm Ivarsson 1466 (RA-Kjeldeskr)
Orning (kilde: Klevenfeldt)
Orning (vindu på Torsnes)

Orning (kilde: Bryske)

Orning, Mathias (kilde: Klevenfeldt)

Orning (RA-Kjeldeskr)

Orre (anetavle Måneskjold)

Oxe (anetavle Rodtsten)

P

von Papenheim, Margrete (kilde: Klevenfeldt)

Pasberg (RA Kbh)
Paus - se Wikipedia

Peder Christensøn (Rigsarkivet København)

Peder Christensøn (Klevenfeldt RA Kbh)

Peder Hanssen i Helsinge (Klevenfeldt RA Kbh)

Peder Rasmussen, fogd Bamble (kilde: Cappelen)
Per Torleivsson (kilde: Klevenfeldt/Rostgaard)

Poulson (RA Københ)

Povel Jepsen 1474 (Klevenfeldt)

Prael, Peder Georg (SAS)

Paasche, Otte 1701 (kilde: Cappelen)

Qvitzow, Pernille (Stavanger D.krk)


R
Rabe (RA Københ)

"Rantzow", Peder Jensen (kilde: Seeblad)

von Rappe (Alter Siebmachers Wappenbuch)

Rasch (kilde: Cappelen)

Rasch, Anna Dorothea (Holt kirke)

hr. Rasmus Pedersen (sølvkrus Bg museum)

Ravnsberg, Dorte (gift Galde) (kilde: Klevenfeldt)

Ravnsberg (RA København)

Rebingh (anetavle Måneskjold)

Reichwein, Georg Georgsen (Garmo stavkrk, Maihaugen)

Riksvåpen (det eldste kjente) - RA

Riksvåpenet 1905 (Thiset)

Rodt, Tord 1539 (RA-Kjeldeskr)

Rodtsteen (anetavle Måneskjold)

Rodtsten, Palle (anetavle)

Roepstorf (RA Københ)

Rosenbusk (RA Københ)

Rosengaar (RA Kbh)

Rosenhjelm (RA Københ)

Rosenkilde, Børge (SAS)
Rosenkrantz (Rosendal slott)
Rosenkrantz (kilde: Bryske)
Rosenkrantz, Anna Beate (Solum kirke)

Rosenkrantz (Austråt)

Rosenkrantz (RA Kbh)

Rosenkrantz, Sophie Amalie Ludvigsdatter (Ringebu stavkrk)

Rosencreutz (RA Københ)

Rosenschiold (RA Københ)

Rosenvinge, Mogens Jensøn i Bergen (Rigsarkivet København)
Rosenvinge (kilde: Klevenfeldt)

Rostgaard (RA Københ)

Rougtvedt, Andreas (kilde: Cappelen)

Rostrup (anetavle Staur)

Roulin (RA Københ)
Rustung [Rostung], Christoffer Trondsson (kilde: Nic Berg)

Rustung (Krog Steffens/Bergh)
Rustung [Rusting], Christoffer Trondsson (kilde: Klevenfeldt)
"Rustung", Christoffer Trondssons hustru, Karen (kilde: Klevenfeldt)

Rustung (anetavle Staur)

Rustung (anetavle Teiste/Rytter)

Rynning (kilde: Cappelen)
Rytter (kilde: Nicolas Bergs våpenbok)

Rytter (RA Kbh)

Rytter, Jacob de (SAS)

Rytter (anetavle Teiste/Rytter)

Rød (anetavle Staur)

Rømer, Inger (kilde: Klevenfeldt)

Rømer (Austråt)

Rømer /Rømmer) - RA København

Rønnow (Austråt)

Rønnov (RA Kbh)

Rønnov (anetavle Rodtsten)


S
Samson Philipson (kilde: Klevenfeldt)

Sara Hansdatter g. Arentz (Kvinnherad krk)

Schnell, Ulrich (jernverkseier)

Schöler (RA Københ)

Seeblad, Birgitte Knudsdatter (kilde: Seeblad)

Seeblad, Birgittes "møderne vp" (kilde: Seeblad)

Seeblad, Jørgen Knudsen (kilde: Seeblad)

Seested, Axel [Sehested] (kilde: Klevenfeldt)

Seefeld (anetavle Måneskjold)

Seefeld (anetavle Staur)

Sefeld (RA Kbh)

Seglem, Svend Olsen (SAS)

Severin Franzen (Stavanger D.krk)

Sigurd Brynjulvsson (jfr Ullensvang - Wikip)

Sinclair (kilde: Bryske)

Sinclair, Barbara (kilde: Klevenfeldt)

Sinckler (anetavle Staur)

Skade Schade (RA Kbh)

Schanche (anetavle Teiste/Rytter)
Skanke (kilde: Nic Berg)

Skanke (Krog Steffens/Bergh)
Skanke (kilde: Klevenfeldt)
Skanke (slekt+våpenbeskrivelse)

Skanke (anetavle Staur)

Skancke / Skunck (Hackås kirke)

Skakk / Schack (RA København)
Skakk (kilde: Nic Berg)

Skakk (Krog Steffens/Bergh)
Skien 1
Skien 2
Skinkel - Schinkel
Skinkell (etter Bryske)

Skjoldebrand

Skorre (anetavle Måneskjold)
Skram, Peder (kilde: Klevenfeldt)

Skule Jarl og kapitelets segl

Slede (kilde: Bryske)

Smith, Laurits (SAS)
Smør, Jon (Kilde: Klevenfeldt)

Smør, Jon (seglet over forstørret)

Sommer (kilde: Bryske)

von Sommerhielm (Råde kirke)

Sophie Pedersdatter (kilde: Klevenfeldt)
Soop (Undredal kirke)

Sparre (RA Kbh)

Sparre (RA Kbh)

Spend (RA København)

Spend (RA Kbh)

Spliid (RA Kbh)
Stangeberg (gravplate Hedrum krk)
Stangeberg (etter Storch)

Staur, Maren Jørgensdtr - anetavle

Staur (MJS)

Staverskov (RA København)

von Storm (på Krigsskolen)

Stranger, Karen (gravstein Tønsberg)

Sture (RA Kbh)
Stygge (kilde: Nic Bergs våpenbok)

Stygge (Krog Steffens/Bergh)

Stygge (RA København)

Stygge (gamle)

Svanenhielm (Rigsarkivet København)

Sverdrup, Catharina Lauritsdatter (Garmo stavkrk, Maihaugen)
Sylvester Erichsson (kilde: Klevenfeldt)


T

Tanum kirke (Wikipedia)

Taube, Anne Johansdr Due (Berg krk)

Tausan, Matis (Stavanger D.krk)

Tausan, Matis' hustru 1 (Stavanger D.krk)

Tausan, Matis' hustru 2 (Stav. D.krk)

Tausan, Mette Matzdatter (Stavanger D.krk)

Teiste (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Teiste (Krog Steffens/Bergh)
Teiste, Hans (kilde: Langebek)

Teiste, Jon (?) -se også under - (RA-Kjeldeskr)

Teiste (RA København)

Theiste (anetavle Staur)

Theiste (anetavle Teiste/Rytter)

Thomas, biskop i Stavanger

Thomessøn, Jon (?) (RA-Kjeldeskr)
Thoraldus Sivertssen (Toralde Sigurdsson) - jfr Aspa (kilde: Klevenfeldt)

Thott til Boltinggaard, Henrik

Tidikessen (RA Københ)

Tjerne-ætten (kilde: Bryske)

Tjerne-ætten (kilde: Klevenfeldt)
Toralde Sigurdsson (?) - jfr Aspa (kilde: Klevenfeldt)

Tord Jakopsen 1364 (Klevenfeldt)
Tordenskiold (kilde: Cappelen)

Tordenskiold (kilde Frimerker/FDC)

Tordenskjold (kilde: Axel Urnes Våbenbog)

Tordenskiold (Rigsarkivet København)

Tordenstierne /Rigsarkivet København)

Tordenstjerne (Klevenfeldt RA Kbh)
Torstein Skjeldulvson (Månstad - gravplate Hedrum)

Trane, Anne Christensdatter 1 (Stavanger D.krk)

Trane, Anne Christensdatter 2 (Stavanger D.krk)

Trane, Christen C. (kilde: RA)

Trane, Christen Pallesen (kilde DKB - DK)

Trane, Christen Pedersen (tegning: Rostrup)

Trane, Elisabeth Christensdatter (Stavanger D.krk)

Trane, Ellen /tegning: Rostrup)

Trane, Michel Pedersen (kilde: Gunnerusbibl.)

Trane, Palle Christensen (tegning: Rostrup)

Trane, Peder (kilde: RA)

Trane (Krog Steffens/Berg)
Treschow (inngangen til Fritzøehus)

Trolle (RA Kbh)

Trolle, Herluf - anetavle (RA Kbh)


U

Ukjent (firbladinger) (kilde: Seeblad)

Ukjent signet (Finn Oldervik)

Ukjent signet (Finn Oldervik)

Ukjent signet (Finn Oldervik)

Ulfeld (RA Kbh)

Ulfeld (anetavle Rodtsten)

Ulfstand (RA Kbh)

Unionsvåpen 1 (ovnsplate)
Unionsvåpen 2 (ovnsplate)
Unionsvåpen 3 (tremodell til ovensplate)
Unionsvåpen 4 (tremodell - "Provincerne")

Unionsvåpen Wikipedia

Urne, Alhed (kilde: Klevenfeldt)

Urne, Dorthea (lysestake Tjølling krk)

Urne, Dorthea (altertvl Tjølling krk)

Urup


V

Valkendorf (anetavle Rodtsten)

Vanleben (anetavle Rodtsten)

Van Melen (anetavle Rodtsten)

Vassbyrd (RA Kbh)

Vebner (RA København)

Vega - heraldikk i hotell

Viffert (RA København)

Wifferdt (anetavle Måneskjold)

Vognsøn (RA København)

Vognsøn (anetavle Rodtsten)

Vogt (kilde: Cappelen)
Væbner, Christentze (kilde: Klevenfeldt)

W

Walkendorf, Margrete (kilde: Klevenfeldt)

Wamberg, Nils 1(Stavanger byark)

Wamberg, Nils 2(Stav. byarkiv)
Wedel Jarlsberg, Herman (Norsk Folkemuseum)
Wergeland (kilde: Cappelen)

Wessel (RA Københ)

Westeni (anetavle Måneskjold)
Winke (kilde: Nicolas Berghs våpenbok)

Vinter (anetavle Staur)
Wisch ? (gravplate Hedrum Peder til Fritsø)
Wisch ? (gravplate Hedrum - Ulvilde)

Wright, Just (kjøpmann (kilde: Cappelen)
Wright (kilde: Cappelen)

Zetlitz, C. M. (SAS)